Hatay İli Altınözü ilçesi Enek mahallesinde toplam 344,41 Ha, alanda kuruluş işlemleri tamamlanarak imar planı yapım aşamasına gelen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait arsa ön tahsis talepleri alınmaya başlanmıştır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
HATAY ALTINÖZÜ ENEK TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
      Yatırım Yapmak Amacıyla Başvuru Sahiplerine Ait Arsa Ön Tahsis Talep Formu
(Her bir yatırımcı ve işler için ayrı ayrı doldurulacak ve firmayı temsil ve imza yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
1 Yatırımcı Adı / Soyadı …………………………………………………….
2 Eğitim Durumu …………………………………………………….
3 İş ile ilgili mesleki deneyim süresi (Yıl) …………………………………………………….
4 Firma Adı / Unvanı …………………………………………………….
5 Adresi …………………………………………………….
6 Telefon Numarası …………………………………………………….
7 Faks Numarası …………………………………………………….
8 E-Mail Adresi …………………………………………………….
9 Web Adresi …………………………………………………….
10 Kayıtlı olduğu Oda / Dernek /Birlik/Kooperatif vb. gibi unvanı …………………………………………………….
11 Oda / Dernek / Birlik/Kooperatif vb Sicil Nosu …………………………………………………….
12 Varsa Ticaret Sicil Nosu …………………………………………………….
13 Varsa Sanayi Sicil Belgesi Tarih ve Nosu …………………………………………………….
14 Sermaye ve Yapısı (TL) - (Türk / Türk-Yabancı / Yabancı) ………………………...,-TL ………………….
15 Parsel Satınalma Talebinde Bulunuş Tarihi …….. / …… / 2017
16 Kurulacak tesis için ihtiyaç duyulan elektrik miktarı …………………………………………………….
17 Kurulacak tesis için İçme ve Kullanma Su Miktarı …………………………………………………….
18 Fiili son durum (Faaliyet Gösteriyor / Faaliyet Göstermiyor) …………………………………………………….
19 Faaliyet Gösterilen Yer (Yerleşim birimi / Yerleşim birimi dışı İl/İlçesi) …………………………………………………….
20 Üretim Konusu …………………………………………………….
21 Mevcut Planlanan Kapasite (…./Yıl ) Uygun birim yazılacak …………………………………………………….
22 Talep Edilen Parsel Büyüklüğü Açık Alan     : …………………………...…. M2
Kapalı Alan  : …………………….……....... M2
Toplam Alan: …………….………..…….…. M2
23 Yaratılacak İstihdam ( Çalıştırılacak Kişi Sayısı) ………… Mühendis/Veteriner ;  …………… İşçi
24 Girdi olarak kullanılan veya kullanılacak hammadde bilgileri 1- Cinsi                            : ………………………...
2- Talep Miktarı                : …………………..........
3- Temin Yeri ve Uzaklığı: …………….……….…. 
25 Planlanan Üretim Miktarı   ( ………….. Bir./Yıl) …………………………………………………….
26 Ara veya mamül ürünlerin satış bölgeleri Hatay İli ve İlçeleri Satış Miktarı:
Süt satışı : …………….…………….. Ton / Yıl
Et satışı  : …………………………… Ton / Yıl
27 Yatırım kararı alınmasına etkili olan faktörler: 1-…………………………………………………..
2-…………………………………………………..
3-…………………………………………………..
28 Yatırım kararından önce fizibilite etüdü yaptırılıp-yaptırılmadığı: Evet  /  Hayır
 (Evet ise aşağıdaki bilgileri doldurunuz)
- Yaptırılmış ise hazırlayan kurum/kuruluşun unvanı ve yılı: …………………………………………………….
- Fizibilite sonucuna göre yaratılacak katma değer: …………………………………………………….
- Fizibilite sonucuna göre yatırımın ekonomik ömrü: …………………………………………………….
- Fizibilite sonucuna göre sabit yatırım tutarı (TL) …………………………………………………….
29 Yatırımcı bitkisel üretim faaliyetinde bulunup bulunmayacağı Toplam : …………………………………… Hektar
30 Yatırımcının hayvansal üretim faaliyetine ilişkin bilgiler Küçükbaş (KB-Koyun)   : ………………....
Küçükbaş (KB-Keçi)      : ………………....
Kanatlı      ( Adet )          : ………………....
Büyükbaş (BB-Saf Kültür) : …….………......
Büyükbaş (BB-Melez)       : ………..….. …..
Büyükbaş (BB-Yerli)         : ………..….. …..
31 Organik tarım konusunda bilgi sahibi misiniz? Veya daha önce organik tarım metoduyla üretim yaptınız mı?  (Evet ise, kısaca bilgi veriniz.) 1-…………………………………………………..
2-…………………………………………………..
32 İyi tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi misiniz?      (Evet ise, kısaca bilgi veriniz.) 1-…………………………………………………..
2-…………………………………………………..
  Adı ve Soyadı :
İmzası ………:
Mühür ………:
Tarih ………..:
…………………………………………………..
…………………………
…………………………
….... / ….. / 2017
     
     
  NOT : Talep formları eksiksiz olarak tanzim edilerek istenilen belgelerle birlikte Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (Kışlasaray Mah. F.Çakmak Cad. No:17 Antakya/HATAY) elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. 
     
     
 
DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI 
 
Adres :Abdi İpekçi Cd.DÖTYOL
Telefon :0 (326) 712 12 20
Fax :0 (326) 712 18 23
E-Posta :dortyol@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.